Nabożeństwa:

NIEDZIELA – godz. 10:00

 

Adres:

Chabówka 186
34-720 Chabówka
Istnieje możliwość noclegu.

Kontakt:

Waldemar Jabłoński

tel. 667088753 lub 661552313

Inspektor Ochrony Danych
Dawid Szyja
e-mail: iod@poczta.kwch.org